Izba Przyjęć Kliniki Okulistycznej

Kontakt:

Numer czynny od godz. 14:30 do 7:30

izba przyjęć

tel.

91-466-12-75

pok. nr 8 - do godz. 15:30

izba przyjęć I okulistyki

tel.

91-466-12-79

pok. nr 17 - od godz. 15:30

izba przyjęć I okulistyki

tel.

91-466-12-75

przyjęcia do szpitala (pok. nr 18)

izba przyjęć I okulistyki

tel

91-48-38-627

pon - pt. od 7:30 do 14:30

rejestracja

tel.

91-466-12-78

pon - pt od 7:30 do 14:30

rejestracja

tel.

91-466-11-19


Lokalizacja:
Brak

Izba Przyjęć Klinik Okulistycznych mieści się w przyziemiu budynku 0.

Izba przyjęć realizuje planowane przyjęcia do:

  • I Kliniki Okulistyki
  • II Kliniki Okulistyki
  • Oddziału Okulistyki Dziecięcej

Przyjęcia planowe są realizowane na podstawie skierowań. W stanach nagłych izba przyjęć udziela pomocy bez skierowania.

Przez stan nagły należy rozumieć stan polegający na nagłym lub przewidywalnym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia zdrowia, których bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagające podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

W izbie przyjęć udzielamy pomocy przez całą dobę.

Ważne!!!

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia, do pacjenta należy wezwać karetkę pogotowia ratunkowego, dzwoniąc:

  •     z telefony stacjonarnego pod 999
  •     z telefonu komórkowego pod 999 lub 112

 

Na wizyty planowane wymagana jest następująca dokumentacja:

  •     skierowanie do szpitala
  •     dowód osobisty