Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

lekarz kierujący:
prof. dr hab. n. med. Marek Ostrowski
z-ca lekarza kierującego:
dr hab. n. med. Jerzy Sieńko, prof. PUM
pielęgniarka oddziałowa:
mgr piel. Ewa Kubiak
Kontakt:

lekarz kierujący

tel.

91-466-11-28

pielęgniarka oddziałowa

tel.

91-466-11-31

dyżurka pielęgniarek

tel.

91-466-11-33

gabinet lekarski

tel.

91-466-11-36

sekretariat

tel.

91-466-11-29

sekretariat

tel./faks

91-466-11-30

sekretariat e-mail:
chirurgia.transplantacyjna@spsk2-szczecin.pl


Lokalizacja:
Budynek F

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej mieści się na 1. piętrze budynku F.

 

 1. oddział posiada 33 łóżka;
 2. oddział wyposażony jest w 2 sale zabiegowe;
 3. oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej;
 4. oddział III° referencyjności;
 5. rocznie w oddziale leczonych jest ok. 700 pacjentów, a liczba wykonywanych operacji sięga 1700;
 6. pod opieką oddziału pozostają Poradnia Chirurgii Ogólnej;
 7. oddział specjalizuje się w wykonywaniu operacji wysokospecjalistycznych tj. przeszczepień nerek. Rocznie oddział wykonuje ich około 70.
 8. posiada wysokiej jakości sprzęt (aparat USG, zestaw do chirurgii laparoskopowej wraz ze zintegrowaną wideo kamerą, najnowszej generacji noże harmoniczne, w tym również bezprzewodowe, rektoskop operacyjny).
 9. oddział jest ośrodkiem szkoleniowym w zakresie chirurgii laparoskopowej, posiada akredytacje Towarzystwa Wideochirurgii.
 10. oddział prowadzi kursy z zakresu Transplantologii Klinicznej w ramach specjalizacji z chirurgii ogólnej.

Przy Klinice działają poradnie specjalistyczne, w których możliwe jest przygotowanie pacjentów do planowych operacji oraz prowadzenie ich po wypisaniu ze szpitala:


Poradnia Endokrynologii
Poradnia Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej.

 

 

Transplantologia

 • przeszczepianie nerek i trzustki

 

Chirurgia jelita grubego

 • nowotwory i polipy jelita grubego
 • przetoki jelitowe

 

Proktologia

 • wypadanie odbytnicy
 • przetoki okołoodbytnicze
 • guzki krwawnicze
 • szczeliny odbytu
 • usunięcie polipów odbytnicy

 

Chirurgia laparoskopowa

 • laparoskopowa cholecystektomia (usunięcie pęcherzyka żółciowego)
 • laparoskopowe resekcje jelita grubego
 • laparoskopowa apendektomia ( usunięcie wyrostka robaczkowego)
 • laparoskopowe leczenie przepukliny rozworu przełykowego
 • laparoskopia nadnerczy
 • laparoskopia diagnostyczna

 

Chirurgia endokrynologiczna

 • operacje tarczycy
 • operacje przytarczyc
 • operacje nadnerczy

 

Chirurgia ogólna

 • "chirurgia ostrego dyżuru"
 • wytwarzanie dostępu do hemodializ - przetoki tętniczo-żylne
 • zakładanie cewników do dializy otrzewnowej
 • operacje żołądka i dwunastnicy
 • operacje przełyku i wpustu
 • operacyjne leczenie nowotworów nerek
 • zabiegi resekcyjne wątroby i trzustki
 • operacje przepuklin (pachwinowe, brzuszne, pooperacyjne)
 • inne zabiegi chirurgiczne z zakresu jamy brzusznej
 • leczenie ran (w tym leczenie podciśnieniem)
 • leczenie przewlekłej niewydolności żylnej

 

Klinika posiada własną pracownię ultrasonograficzną.

 

 

Zapisu na planową operację w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej SPSK-2 Pacjent może dokonać osobiście na chirurgicznej izbie przyjęć (bud. F) do godz. 14.00. 
Przy przyjęciu do Kliniki należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:

 

 1. Dowód osobisty.
 2. Skierowanie do szpitala i podpisaną kartę kwalifikacji, która pacjent otrzymuje od lekarza podczas ustalania terminu zabiegu.
 3. Kompletną dokumentację medyczną (karty informacyjne z leczenia szpitalnego, wyniki badań obrazowych - USG, TK, NMR, RTG, wyniki biopsji, kartę DiLO).
 4. Zaświadczenie z poradni specjalistycznych (m.in. kardiologicznej, pulmonologicznej), pod kontrolą których pacjent pozostaje, o braku przeciwwskazań do leczenia operacyjnego. 
 5. Pisemną informację od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do leczenia operacyjnego.
 6. Wykaz pisemny leków stosowanych na stałe przez pacjenta ze schematem ich przyjmowania.
 7. Zaświadczenie o szczepieniu przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW) typu B. Wskazane jest podanie min. 2 dawek szczepionki przed przyjęciem do szpitala. Od podania 2. dawki szczepionki powinno minąć przynajmniej 2 tygodnie. Szczepienia są wykonywane w poradni lekarza POZ.

 

W przypadku przeziębienia, infekcji dróg oddechowych i innych zakażeń wskazane jest odroczenie zabiegu operacyjnego.  Jeśli Pacjent zauważy u siebie którykolwiek z objawów  lub w przypadku konieczności zmiany terminu oraz rezygnacji z leczenia uprzejmie prosimy o powiadomienie telefoniczne chirurgicznej izby przyjęć – nr 91 466 11 89. Nowy termin zabiegu zostanie ustalony telefonicznie pod numerem 91 466 11 36. 


Ustalony termin przyjęcia do Kliniki może ulec zmianie.


Przyjęcia do Kliniki odbywają się w godzinach od 8:30 do 11:00, po uprzedniej rejestracji na izbie przyjęć (bud. F).

 

 • Uwaga! Pacjenci, u których ma zostać wykonana scyntygrafia węzłów wartowniczych, zgłaszają się do rejestracji chirurgicznej izby przyjęć w dniu przyjęcia między godz. 7:00 a 7:30. Po przyjęciu do Kliniki pacjent zostaje przewieziony szpitalną karetką  na badanie scyntygrafii do innego szpitala i przywieziony po badaniu z powrotem do SPSK-2. 

 

 

Informujemy, że odwiedziny u pacjentów odbywają się w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach od 900 do 1900.

Od 1 sierpnia przy Poradni Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie funkcjonować będzie Poradnia Chirurgicznego Leczenia Otyłości. 


Otyłość jest dziś nazywana plagą XXI wieku. Już nie tylko na nadwagę (BMI 25-30), ale i na otyłość (BMI powyżej 30) cierpią coraz młodsze osoby. Niestety niechlubnymi wynikami mogą „pochwalić się” w tym względzie także Polacy, w tym polskie dzieci. Lekarze biją na alarm i podkreślają konieczność edukowania społeczeństwa w tym zakresie. 

Tym osobom, którym zmiana nawyków żywieniowych, odpowiednia dieta i więcej ruchu nie wystarczą, a nadwaga nie jest spowodowana np. zaburzeniami gospodarki hormonalnej, na pomoc przychodzi często chirurgia bariatryczna. Tym zajmować się będzie nowa poradnia szpitala na Pomorzanach. Pacjent otrzyma w niej kompleksową opiekę lekarza chirurga, który przeprowadzi niezbędną diagnostykę, zakwalifikuje do ewentualnego zabiegu i przeprowadzi operację. Możliwe będą także konsultacje z dietetykiem i psychologiem. Takim zabiegom mogą się poddać jednak tylko określone grupy pacjentów, m.in. z bardzo zaawansowaną otyłością, u których choroba jest procesem długotrwałym (nie krótszym niż 5 lat), a inne sposoby walki z nadprogramowymi kilogramami nie przyniosły oczekiwanych rezultatów - mówi dr n. med. Krzysztof Kaseja, który roztoczy opiekę na pacjentami w Poradni Chirurgicznego Leczenia Otyłości SPSK-2.

Rejestrować się do niej będzie można ze skierowaniem od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego poprzez Poradnię Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej SPSK-2, ze wskazaniem do chirurgicznego leczenia otyłości. Pacjenci przyjmowani będą raz w tygodniu - w czwartki. Nr telefonu do rejestracji: 91 466 13 22.
 

Rak jelita grubego zajmuje niechlubne 3. miejsce jeśli chodzi o zapadalności na ten rodzaj nowotworu. Przyczyn jest kilka – zbyt późna diagnoza, nieprawidłowo dobrana chemioterapia, słaba dostępność do leczenia i niezadowalające efekty zastosowanych technik leczenia operacyjnego. To ma szanse się zmienić – operacje przeprowadzone przez dr. Krzysztofa Kaseję z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej zostały ocenione najwyżej w Polsce przez grono brytyjskich ekspertów w zakresie leczenia laparoskopowego raka jelita grubego. 

Zbyt późna diagnoza i słabe wyniki leczenia – tak kilkanaście lat temu wyglądała sytuacja w Wielkiej Brytanii. W 2007 r. stworzono tam systemowy model kształcenia – program LapCo - w zakresie technik laparoskopowego, małoinwazyjnego leczenia nowotworów jelita grubego i odbytnicy, i dziś model brytyjski uznawany jest w Europie na tym polu za wzorcowy. Z doświadczenia i wiedzy brytyjskich lekarzy od lat czerpią chirurdzy z Hiszpanii, Portugalii i Skandynawii. 

Teraz przyszedł czas na Polskę. Nasz kraj przyłączył się do programu LapCo, a pierwszym etapem było wyłonienie najlepszych polskich ośrodków, gdzie wykonywane są tego typu zabiegi w zakresie raka odbytnicy i raka jelita grubego. Do programu zgłosiło się 17 ośrodków z naszego kraju, spośród których ostatecznie 9 przesłało do gremium ekspertów LapCo w Wielkiej Brytanii nieedytowane filmy z przeprowadzonych operacji. Eksperci oceniali, czy operacje są wykonywane według światowych, najlepszych standardów. Kryteria spełniły tylko dwa ośrodki chirurgiczne. Najwyższą punktację otrzymał dr Krzysztof Kaseja z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej naszego szpitala. Wyniki prezentowane były na tegorocznym 48. Światowym Kongresie Chirurgii w Krakowie. Zwycięzcy prowadzić będą szkolenia w ośrodkach w kraju, które wyłonione zostaną przez Radę Lapco-Poland spośród chętnych.

Dr Krzysztof Kaseja jest specjalistą chirurgii małoinwazyjnej. Od lat zajmuje się między innymi małoinwazyjnym leczeniem nowotworów jelita grubego i odbytnicy, a także chirurgicznym leczeniem otyłości. Jak podkreśla dr Kaseja - Kluczowe w leczeniu raka jelita grubego jest poprawne przeprowadzenie operacji, wykonanie badań patomorfologicznych wyciętych tkanek i dobranie odpowiedniej chemioterapii dla pacjenta. Nowotwory jelita należą do nowotworów złośliwych, dają przerzuty do narządów odległych, zwłaszcza wątroby i węzłów chłonnych. Badaniem przesiewowym, które pozwala na wykrycie wczesnych przedrakowych zmian w jelicie grubym jest kolonoskopia, którą powinno się przeprowadzić profilaktycznie po 50. roku życia. U osób obciążonych genetycznie nowotworami w rodzinie – już wcześniej. Warto pamiętać, że jednym z czynników ryzyka zachorowania na raka jelita grubego jest nadwaga i otyłość.

Otrzymany certyfikat LapCo United Kingdom potwierdza umiejętność i prawidłową technikę chirurga w przeprowadzaniu laparoskopowych operacji raka jelita grubego i odbytnicy według najlepszych standardów. Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej SPSK-2 oprócz doskonałej kadry dysponuje nowoczesnym sprzętem – m.in. unikalnym w Polsce torem wizyjnym do laparoskopii z możliwością obrazowania w podczerwieni, dzięki któremu można oceniać ukrwienie operowanego jelita i przez to zmniejszać ilość powikłań pooperacyjnych. 

 

 

Certyfikat LapCo United Kingdom, fot. SPSK-2
 

 

 LapCo w Wielkiej Brytanii

Lapco United Kingdom to wzorcowy program akredytacyjny i szkoleniowy w zakresie laparoskopowych operacji jelita grubego. Przed jego powstaniem metodą tą przeprowadzano w Wielkiej Brytanii zaledwie 7% operacji, obecnie jest to 70% laparoskopowych operacji raka jelita grubego. Coraz więcej dowodów naukowych świadczy o równoważności wyników onkologicznych operacji laparoskopowych raka okrężnicy w stosunku do operacji klasycznych, przy jednocześnie mniejszej liczbie wczesnych powikłań pooperacyjnych. Kluczowe jest zachowanie onkologicznych standardów operacji. Czuwa nad tym stały nadzór LapCo i potwierdza spełnianie najwyższych standardów onkologicznych. Z doświadczenia autorów LapCo korzystają także kraje spoza Europy: Stany Zjednoczone czy Australia.
Obecnie w Polsce technikami małoinwazyjnymi jest wykonywanych zaledwie 5-10% tego typu operacji.
 

W naszym szpitalu pierwszymi zabiegami przeprowadzonymi przez chirurgów w asyście robota da Vinci było wycięcie pęcherzyka żółciowego oraz resekcje różnych odcinków jelita grubego. Wszyscy zoperowani pacjenci w dobrym stanie, po kilku dniach wrócili do domów. Zaplanowane są już kolejne operacje.

Chirurdzy z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej naszego szpitala są drugim zespołem, po urologach, który rozpoczął operacje przy pomocy systemu robotycznego da Vinci. Zabiegi przeprowadzane przez dr. n. med. Krzysztofa Kaseję (operatora) oraz dr. n. med. Macieja Kotowskiego (asystenta) były poprzedzone próbą generalną na fantomie. Przećwiczyć należało m.in. sposób ustawienia robota przy stole operacyjnym (przy operacjach chirurgicznych robot może być ustawiony z lewej lub prawej strony stołu) i dokowania instrumentów w pacjencie. Już przy pierwszych prawdziwych operacjach „Wszystko poszło bez najmniejszych problemów, przy pełnej współpracy całego zespołu i ‘głównego asystenta’ da Vinci” – mówił dr Kaseja, specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej, mający ogromne doświadczenie w leczeniu nowotworów jelita - „Pacjenci w doskonałym stanie szybko wrócili do domów” – dodaje lekarz, kierownik Klinicznego Centrum Operacji Robotycznych PUM i SPSK-2, którego częścią jest robot da Vinci. W pierwszych operacjach oprócz zespołu szpitala na Pomorzanach udział brał także proktor - dr Jerzy Draus ze szpitala w Halmstad w Szwecji, który bardzo dobrze ocenił sprawność zespołu operującego.

Robotyczne operacje chirurgiczne nowotworów to ogromny skok naprzód i postęp w leczeniu pacjentów onkologicznych „Pacjenci szybciej dochodzą do siebie po takiej operacji – prędzej wstają i chodzą o własnych siłach, szybciej zaczynają spożywać normalne posiłki” – mówi dr Krzysztof Kaseja – „Pooperacyjne stany zapalne właściwie się nie zdarzają” – dodaje. System da Vinci doskonale sprawdza się w operacjach jelita grubego oraz nowotworach odbytnicy, gdzie przestrzeń jest bardzo ograniczona, a pole operacyjne bardzo wąskie – przy asyście robota chirurg ma doskonale pole widzenia i może podejść optyką bardzo blisko operowanych tkanek.  

System robotyczny da Vinci w naszym szpitalu pojawił się w kwietniu bieżącego roku. Szpital jest dziesiątą placówką medyczną w Polsce, która wykorzystuje tę najnowszej generacji aparaturę robotyczną. Obecnie operacje w asyście „robota da Vinci” przeprowadzane są w szpitalach w: Białymstoku, Krakowie, Poznaniu, Siedlcach, Warszawie, Wieliszewie oraz Wrocławiu. System wykorzystywany jest w operacjach z zakresu ginekologii, urologii, chirurgii ogólnej oraz laryngologii. Od października 2018 r. w polskich szpitalach przeprowadzono ponad 1200 zabiegów w asyście robotów da Vinci. 


 

 Od lewej:
dr n. med. Maciej Kotowski (asystent)
Beata Kacprzak, pielęgniarka anestezjologiczna
Anita Ryznar, pielęgniarka operacyjna
Alina Grabowska, pielęgniarka oddziałowa bloku operacyjnego
Alicja Długa, pielęgniarka operacyjna
dr n. med. Krzysztof Kaseja (operator)
W operacjach bierze udział także lek. Karolina Szliżewska, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Z powodu wykrycia wśród pacjentów i personelu Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej przypadków koronawirusa, celem wygaszenia ogniska zarażenia, Klinika oraz Izba Przyjęć przyjmująca pacjentów do ww. kliniki zostają zamknięte do 20 listopada.
Hospitalizowani w klinice pacjenci znajdują się pod opieką personelu i są bezpieczni.

Oddział rozpoczął działalność w 1951 roku. Posiada 33 łóżka. Świadczy usługi zdrowotne w zakresie lecznictwa zachowawczego i operacyjnego w dziedzinie chirurgii ogólnej i transplantacyjnej oraz onkologii. Oddział specjalizuje się w wykonywaniu operacji wysokospecjalistycznych przeszczepów nerek. W roku 2002 wykonano ich 75. Zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę lekarzy specjalistów oraz pielęgniarek. Posiada wysokiej jakości sprzęt do operacji chirurgicznych między innymi nóż harmoniczny. Pacjenci mają możliwość odwiedzin przez cały dzień. Przy oddziale znajdują się dwie sale operacyjne, sala pooperacyjna oraz dwie sale zabiegowo-opatrunkowe.

Zespół:

lekarz kierujący:

prof. dr hab. n. med. Marek Ostrowski

z-ca lekarza kierującego:

dr hab. n. med. Jerzy Sieńko, prof. PUM

pielęgniarka oddziałowa:

mgr piel. Ewa Kubiak

specjalista:

prof. dr hab. n. med. Marek Ostrowski
dr hab. n. med. Jerzy Sieńko, prof. PUM
dr n. med. Katarzyna Ostrowska - Clark
dr n. med. Labib Zair
dr n. med. Karol Tejchman
dr n. med. Maciej Kotowski

rezydent:

lek. Katarzyna Anders
lek. Aleksandra Baron
lek. Katarzyna Kozdroń
lek. Natalia Surowiec
lek. Anna Prekwa
lek. Ewa Pilichowska
lek. Marcin Wardal
lek. Klaudia Socha