Poradnia Patologii Ciąży – nowe miejsce

Od 25 września (poniedziałek) zmienia się lokalizacja Poradni Patologii Ciąży i Chorób Kobiecych – z bud. XX Poradnia przeniosła się do bud. A2.

Wejście przez Izbę Przyjęć Położniczo-Ginekologiczną, parter. 
Rejestracja do Poradni znajduje się tuż przy wejściu, przy kontuarze po prawej stronie. Gabinety Poradni – z holu korytarzem na prawo.

Nr telefonu do rejestracji pozostaje bez zmian 91 466 13 62 .

Więcej informacji nt. Poradni na www.spsk2.szczecin.pl,  w zakładce Poradnia Patologii Ciąży i Chorób Kobiecych.