Zgłaszanie nieprawidłowości w związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie oddziałów udzielających świadczeń z zakresu chorób układu krążenia poprzez wzmocnienie roli Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej”

 

Szanowni Państwo

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i  Środowisko przygotowała i udostępniła w tym celu narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie tych informacji w następujący sposób:
 

1.    Za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub
2.    Elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem strony:  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (mfipr.gov.pl)

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o równoczesne przekazywanie informacji o potencjalnych nieprawidłowościach na adres e-mail: op@spsk2-szczecin.pl