Wejście do szpitala – obowiązkowe procedury

Uruchomiony przy głównym wejściu na teren szpitala (od ul. Św. Józefa) Medyczny Punkt Wstępnej Segregacji Pacjentów (MPWSP) jest pierwszym obowiązkowym miejscem realizacji procedury triażu (segregacji pacjentów). Wynika to z zaleceń Ministerstwa Zdrowia, które wskazują, że na przyjęcie pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem muszą być gotowe nie tylko szpitale jednoimienne i zakaźne, ale wszystkie szpitale w kraju. Triaż wszystkich wchodzących na teren szpitala osób powinien odbywać się w specjalnych namiotach ustawionych przed szpitalem. Nasz szpital musi zatem także stosować tę procedurę, zgodnie z wytycznymi.

MPWSP umożliwia bezpieczną weryfikację WSZYSTKICH OSÓB, które chcą wejść na teren szpitala oraz ich podział i separację osób z podejrzeniem lub chorych na COVID-19 od innych osób. Dzięki temu namiot MPWSP jest pierwszym „filtrem” i miejscem grupowania osób na tych z grupy ryzyka i tych niepodejrzanych o zakażenie (tzw. „czystych”).

Dyżurujący w MPWSP personel medyczny (lekarze, pielęgniarki oraz wspomagający ich studenci PUM w Szczecinie):
- dokonuje pomiaru temperatury wszystkim osobom wchodzącym,
- w systemie E-WUŚ sprawdza informację o ewentualnym przebywaniu danej osoby na kwarantannie (przypominamy, że opuszczanie przez osobę objętą kwarantanną miejsca, w którym zgodnie z deklaracją powinna przebywać przez cały czas kwarantanny jest niedozwolone, a zdarzyło się niestety już kilkukrotnie, że takie osoby pojawiły się na terenie naszego szpitala, stanowiąc zagrożenie dla innych pacjentów i personelu), 
- zbiera wywiad epidemiologiczny w postaci Ankiety Pacjenta.

U pacjentów wjeżdżających samochodami (również jako pasażerowie) personel MPWSP mierzy temperaturę i zbiera wywiad (od wszystkich osób w samochodzie). 

UWAGA: Prosimy, by szczerze, zgodnie z prawdą odpowiadać na pytania i nie zatajać jakichkolwiek informacji, które mogą być istotne dla personelu weryfikującego stopnień ryzyka zakażeniem od udzielającego wywiadu pacjenta. Jedna osoba zatajająca fakt kontaktu z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie koronawirusem jest w stanie wyłączyć z pracy w szpitalu od kilku do kilkudziesięciu osób. Pomyśl, że przez to Ty lub ktoś z Twojej rodziny, przyjaciół, bliskich będzie pozbawiony pomocy, kiedy trafi do szpitala. Czy warto? 

Poniżej prezentujemy pytania, na jakie KAŻDY PACJENT udziela odpowiedzi. Prosimy, by na spokojnie zastanowić się nad odpowiedziami, zweryfikować z kim widzieliśmy się w ciągu ostatnich 14 dni, z kim mieliśmy jak bliski kontakt itp.:

  • Czy w ciągu 2 ostatnich tygodni przebywałaś/-eś za granicą? 
  • Czy w ciągu 2 ostatnich tygodni miałaś/-eś kontakt z osobą, która powróciła z zagranicy?
  • Czy miałaś/-eś kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2?   
  • Czy Ty lub ktoś z Twoich domowników jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym lub kwarantanną? 
  • Czy obecnie występują u Ciebie objawy infekcji (gorączka, kaszel, duszność, katar, bóle mięśni, bóle gardła)?
  • Czy w ostatnim czasie korzystałaś/-eś z porady, wizyty u innego lekarza z powodu wyżej wymienionych objawów (tj. gorączka, kaszel, duszność, katar, bóle mięśni, bóle gardła)? 
  • Czy obecnie lub w ostatnich 2 tygodniach występują, występowały wyżej wymienione objawy u kogoś z domowników?

Zapewniamy, że każda osoba potrzebująca pomocy – tę  pomoc otrzyma. Powyższe działania mają na celu odpowiednie zabezpieczenie pacjentów i personelu, który podchodząc do pacjenta z grupy ryzyka mysi być zabezpieczony w środki ochrony indywidualnej, by chronić siebie i innych pacjentów.

Wszystkie czynności w MPWSP wykonywane są indywidualnie przy każdej osobie. Zdajemy siebie sprawę z tego, że zabiera to czas i może skutkować zwiększeniem się kolejki na wejściu do szpitala. Dlatego chcąc upłynnić ruch przy bramie, na naszej stronie internetowej w zakładce Koronawirus – Informacje zamieściliśmy formularz Ankiety Pacjenta. Jeśli osoby planujące przyjście do szpitala mogą ją zawczasu wydrukować i wypełnić jeszcze przed przyjściem do SPSK-2 – z pewnością pomoże to przyspieszyć proces weryfikacji bezpieczeństwa epidemiologicznego. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie naszych działań.

Tworzące się przed wejście do szpitala kolejki występują przede wszystkim w godzinach porannych, kiedy ruch na wejściu do szpitala jest największy – rano zgłasza się do niego największa liczba pacjentów. W szpitalu nie dzieje się nic niepokojącego. Zaistniała sytuacja wynika z realizacji procedur, do których jesteśmy zobligowani. Pracujemy nad optymalizacją funkcjonowanie MPWSP tak, by działał sprawieni przy jednoczesnym zapewnieniu właściwej realizacji procedur bezpieczeństwa epidemicznego.

Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość oraz o stosowanie się do zaleceń pracowników ochrony i personelu medycznego z MPWSP. Robimy to dla zdrowia nas wszystkich.