Praca

2023-03-16

 Szczecin, dnia 16.03.2023r.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2022r., poz. 633 z późn. zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza

K O N K U R S   O F E R T

 

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć. 

Przedmiot umowy obejmuje lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym pełnienie dyżurów medycznych stacjonarnych organizowanych przez tą Klinikę.

Umowa zostanie zawarta na okres od 01 kwietnia 2023 r. do 31 października 2025 r. 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie do dnia 29 marca 2023r. do godz. 1400  

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia. 

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 17 marca 2023r.

Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 17 marca 2023r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w dniach 30-31 marca 2023r. w budynku administracji SPSK-2. 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu.

 


Do pobrania:
OFERTA
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ZAŁĄCZNIK 1
REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ
KLAUZULA INFORMACYJNA
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

2023-03-20

Szczecin, dnia 20.03.2023r.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2022r., poz. 633 z późn. zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM

z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72

ogłasza

K O N K U R S   O F E R T

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:

 1. bloku operacyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym (pielęgniarka/rz operacyjna/y);
 2. bloku operacyjnego w Zintegrowanym Ginekologicznym Bloku Operacyjnym (pielęgniarka/rz operacyjna/y, anestezjologiczna/y; położna/y operacyjna/y, anestezjologiczna/y);
 3. rehabilitacji kardiologicznej w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej w Klinice Kardiochirurgii (pielęgniarka/rz);
 4. okulistyki w Bloku Operacyjnym II Kliniki Okulistyki (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y );
 5. kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii (perfuzjonista);
 6. kardiochirurgii w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiochirurgicznego Kliniki Kardiochirurgii (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y);
 7. nefrologii w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (pielęgniarka/rz);
 8. nefrologii w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych-Ośrodek Dializ (pielęgniarka/rz);
 9. chirurgii w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej (pielęgniarka/rz);
 10. ginekologii i położnictwa w Oddziale Klinicznym Ginekologii Rekonstrukcyjnej i Onkologicznej (położna/y);
 11. ginekologii i położnictwa w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt (położna/y).

 

Umowa zostanie zawarta na okres od 01 kwietnia 2023r. do 31 maja 2026r., dla zakresu kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii (perfuzjonista) na okres od  01 kwietnia 2023r. do 31 marca 2024r.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadrowo-Płacowym    SPSK-2 w terminie:

 do dnia 29 marca 2023r. do godz. 1400 

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć

na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia.

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia                      20 marca 2023r.

Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia  20 marca 2023r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w dniu 30.03.2023r.w budynku administracji SPSK-2.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

 


Do pobrania:
OFERTA
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ZAŁĄCZNIK 1
REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ
KLAUZULA INFORMACYJNA
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH