Kategoria: Projekty Unijne

Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne – zakup dwóch laparoskopowych torów wizyjnych 4k z nagrywarką video i dwóch aparatów do krążenia pozaustrojowego z wymiennikiem ciepła
Wsparcie oddziałów udzielających świadczeń z zakresu chorób układu krążenia poprzez wzmocnienie roli Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
Zgłaszanie nieprawidłowości w związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie oddziałów udzielających świadczeń z zakresu chorób układu krążenia poprzez wzmocnienie roli Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej”
Wypracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabilitacji z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań zagranicznych
Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne – Sprzęt endoskopowy
Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne – RTG i Mammograf
Narodowa Strategia Onkologiczna
Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej
Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne – 2 Lasery i zestaw DR
Fundusz przeciwdziałania COVID-19
Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na lata 2017-2021
Dodatki specjalne do wynagrodzeń dla pracowników SPSK-2 PUM w Szczecinie, w związku z walką i skutkami COVID-19
Zakup sprzętu medycznego jako niezbędne działania do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19
Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia
Projekt pn. „Poszerzenie możliwości i dostępności do nowoczesnego leczenia kardiologicznego poprzez zakup specjalistycznej aparatury dla SPSK-2 PUM w Szczecinie”
Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia – przebudowa pomieszczeń budynku W i K wraz z wyposażeniem
Telemedycyna w Euroregionie Pomerania - sieć Pomerania.
Przebudowa parteru Kliniki Okulistyki oraz zakup aparatury medycznej w celu zwiększenia jakości specjalistycznych usług w SPSK Nr 2 PAM w Szczecinie
Zakup wspófinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Przebudowa Kliniki Okulistyki"