Zgłaszanie nieprawidłowości w związku z realizacją Projektu pn. „Poszerzenie możliwości i dostępności do nowoczesnego leczenia kardiologicznego poprzez zakup specjalistycznej aparatury dla SPSK-2 PUM w Szczecinie”


    
                

Szanowni Państwo,
informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko przygotowała i udostępniła w tym celu narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie tych informacji w następujący sposób:

  1. Za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub
  2. Elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem strony: https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC 
  3. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o równoczesne przekazywanie informacji o potencjalnych nieprawidłowościach na adres e-mail: op@spsk2-szczecin.pl