Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie sporządzony na dzień 31.12.2014 r.