Przebudowa parteru Kliniki Okulistyki oraz zakup aparatury medycznej w celu zwiększenia jakości specjalistycznych usług w SPSK Nr 2 PAM w Szczecinie

Ifrastruktura i Środowisko, UE Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

 

W dniu 16 marca 2010 r. w Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla XII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Konkursu nr 3/2008, w zakresie przebudowy parteru budynku Kliniki Okulistyki oraz zakupu aparatury medycznej.


Projekt:
"Przebudowa parteru Kliniki Okulistyki oraz zakup aparatury medycznej w celu zwiększenia jakości specjalistycznych usług w SPSK Nr 2 PAM w Szczecinie."

 

 


Beneficjent:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie


Miejscowość:
Szczecin


Województwo:
Zachodniopomorskie


Priorytet XII
"Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia."


Konkurs 3/2008
"Przebudowa, rozbudowa i remont obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, w taki sposób, aby dostosować je do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa. Zakup aparatury obrazowej. Zakup wyrobów medycznych służących do diagnostyki i terapii, z wyłączeniem wyrobów i produktów jednorazowego użytku, w tym dostosowania stanu technicznego istniejącej infrastruktury do użytkowania zakupionych wyrobów."


W ramach projektu został przebudowany parter budynku Kliniki Okulistyki i zrealizowano zakupy następującego sprzętu medycznego:

  • Aparat RTG z ramieniem "C"
  • Ultrasonograf wewnątrzwieńcowy IVUS s5 EEG
  • Stanowisko do znieczulania ogólnego Fabius Trio
  • Litotrypter
  • Mammograf Cyfrowy oraz stół do biopsji stereotaktycznej
  • Tomograf Komputerowy 64 rzędowy
  • Aparat RTG z ramieniem "C" z rentgenotelewizją do zabiegów elektrofizjologicznych

 

 

Klinika Okulistyki Klinika Okulistyki Klinika Okulistyki
Klinika Okulistyki Klinika Okulistyki Klinika Okulistyki Klinika Okulistyki
Klinika Okulistyki Klinika Okulistyki Klinika Okulistyki  

 

 

 

Aparat RTG z ramieniem "C"

 

 

     
     

 

 

 

Litotrypter

Litortrypter Litortrypter

 

 

Tomograf Komputerowy 64 rzędowy

Tomograf Komputerowy 64 rzędowy Tomograf Komputerowy 64 rzędowy
Tomograf Komputerowy 64 rzędowy Tomograf Komputerowy 64 rzędowy