Praca

2018-08-09

Szczecin dn. 08.08.2018r.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie zatrudni pracownika na stanowisko:

Diagnosty Laboratoryjnego w Pracowni Cytogenetyki

 

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: biotechnologia/biologia- warunek konieczny,
 • czynne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego- warunek konieczny,
 • znajomość procedur laboratoryjnych -warunek konieczny,
 • doświadczenie w zakresie cytogenetyki klasycznej- mile widziane,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość co najmniej podstaw języka angielskiego,
 • wykonywanie powierzonych obowiązków rzetelnie i z zachowaniem szczególnej staranności,
 • wysoka kultura osobista i motywacja poszerzania wiedzy z zakresu wykonywanych badań,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Główne obowiązki na stanowisku:

 • wykonywanie wszystkich procedur w zakresie cytogenetyki klasycznej od momentu przyjęcia materiału   biologicznego do przygotowania wyniku do autoryzacji,
 • prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej,
 • sporządzanie dokumentacji statystycznej dotyczącej wykonywanych czynności dla celów sprawozdawczych.

 

Oferujemy :

 • Zatrudnienie na umowę o pracę, umowa na czas określony – zastępstwo.

 

Mile widziane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku.

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie oferty wraz z dołączoną klauzulą: "Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji ” do dnia 31.08.2018r. w Dziale Kadrowo-Płacowym Szpitala, al. Powstańców Wielkopolskich 72,70-111 Szczecin, pok. nr 4 lub przesyłać na adres szpitala: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM, al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin,  z dopiskiem: oferta pracy na Diagnostę Laboratoryjnego w Pracowni Cytogenetyki.

 

Załączniki:

 

 

2018-08-09

Szczecin, dnia 09.08.2018r. 

 

„Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018r., poz. 160 z późn. zm.)
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza


K O N K U R S   O F E R T


w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:
anestezjologii, intensywnej terapii i ostrych zatruć w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y); kardiologii w Klinice Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym (pielęgniarka/rz,); rehabilitacji kardiologicznej w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej Kliniki Kardiochirurgii (pielęgniarka/rz); kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii (pielęgniarka/rz, pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y); nefrologii w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (pielęgniarka/rz); ginekologii i położnictwa w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt (lekarz); urologii w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej (lekarz).

 

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.09.2018r. do 31.12.2019r..

Oferty należy składać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie:do dnia 24 sierpnia 2018r. do godz. 1430 .

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia.

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, poczynając od dnia 10 sierpnia 2018r.

Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, poczynając od dnia 10 sierpnia 2018r.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 27.08.2018r. w budynku administracji SPSK-2.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do unieważnienia konkursu ofert bez podawania przyczyny.