Praca

2020-02-18

 Szczecin, dnia 18.02.2020r.


„Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018r., poz. 160 z późn. zm.)
 

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza
K O N K U R S   O F E R T

 

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: 
anestezjologii, intensywnej terapii i ostrych zatruć w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y, fizjoterapeuta, ratownik medyczny); urologii w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej (pielęgniarka/rz); chirurgii naczyniowej w Klinice Chirurgii naczyniowej, Ogólnej i Angiologii (pielęgniarka/rz); bloku operacyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym ( pielęgniarka/rz operacyjna/y); chirurgii w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej (pielęgniarka/rz); kardiologii w Klinice Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym ( lekarz specjalista chorób wewnętrznych, pielęgniarka/rz); okulistyki w II Klinice Okulistyki  w tym konsultacje z zakresu okulistyki  dziecięcej w Klinice Patologii Noworodka (lekarz specjalista); okulistyki w Bloku I Kliniki Okulistyki (pielęgniarka/rz operacyjna/y, pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y); okulistyki w I Klinice Okulistyki (lekarz – dyżury medyczne i obsługa programu lekowego AMD); kardiologii w Pracowni Hemodynamiki Kliniki Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym (pielęgniarka/rz); nefrologii w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (pielęgniarka/rz, ratownik medyczny); patologii noworodka w Klinice Patologii Noworodka (pielęgniarka/rz lub położna/y); kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii – Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiochirurgicznego (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y); położnictwa i ginekologii w Izbie Przyjęć Położniczo-Ginekologicznej (położna/y); ginekologii i położnictwa w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt (położna/y); diagnostyki rentgenowskiej w Zakładzie Diagnostyki Rentgenowskiej (pielęgniarka/rz);  położnictwa i ginekologii w Klinice Położnictwa i Ginekologii (położna/y); nefrologii w Izbie Przyjęć Kliniki  Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (ratownik medyczny); ratownictwa medycznego w Izbie Przyjęć Chirurgicznej (ratownik medyczny); fizjoterapii w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej Kliniki Kardiochirurgii (fizjoterapeuta); opieki psychologicznej w SPSK-2 (psycholog), oraz konsultacji psychiatrycznych w SPSK-2 (lekarz specjalista).

Umowa zostanie zawarta na okres od 01 marca 2020r. do 30 czerwca 2020r. dla zakresu: anestezjologii, intensywnej terapii i ostrych zatruć w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y); urologii w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej (pielęgniarka/rz); chirurgii naczyniowej w Klinice Chirurgii naczyniowej, Ogólnej i Angiologii (pielęgniarka/rz); bloku operacyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym ( pielęgniarka/rz operacyjna/y); chirurgii w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej (pielęgniarka/rz); kardiologii w Klinice Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym ( lekarz specjalista chorób wewnętrznych, pielęgniarka/rz); okulistyki w II Klinice Okulistyki  w tym konsultacje z zakresu okulistyki  dziecięcej w Klinice Patologii Noworodka (lekarz specjalista); okulistyki w Bloku I Kliniki Okulistyki (pielęgniarka/rz operacyjna/y, pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y); kardiologii w Pracowni Hemodynamiki Kliniki Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym (pielęgniarka/rz); nefrologii w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (pielęgniarka/rz); patologii noworodka w Klinice Patologii Noworodka (pielęgniarka/rz lub położna/y); kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii – Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiochirurgicznego (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y); położnictwa i ginekologii w Izbie Przyjęć Położniczo-Ginekologicznej (położna/y); ginekologii i położnictwa w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt (położna/y); diagnostyki rentgenowskiej w Zakładzie Diagnostyki Rentgenowskiej (pielęgniarka/rz);  fizjoterapii w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej Kliniki Kardiochirurgii (fizjoterapeuta); opieki psychologicznej w SPSK-2 (psycholog), oraz konsultacji psychiatrycznych w SPSK-2 (lekarz specjalista).

Na okres od 01 marca 2020r. do 31 maja 2020r. dla zakresu: 
okulistyki w I Klinice Okulistyki (lekarz specjalista – dyżury medyczne i obsługa programu lekowego AMD).

Na okres od 01 marca 2020r. do 28 lutego 2026r. dla zakresu:
anestezjologii, intensywnej terapii i ostrych zatruć w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć (fizjoterapeuta, ratownik medyczny); nefrologii w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (ratownik medyczny); położnictwa i ginekologii w Klinice Położnictwa i Ginekologii (położna/y); nefrologii w Izbie Przyjęć Kliniki  Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (ratownik medyczny); ratownictwa medycznego w Izbie Przyjęć Chirurgicznej (ratownik medyczny).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie do dnia 25 lutego 2020r. do godz. 14:30.
Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia. 

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 18 lutego 2020r.
Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 18 lutego 2020r.
 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w dniu 26.02.2020r. w budynku administracji SPSK-2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Do pobrania:

OFERTA - KONTRAKTY
ZAŁĄCZNIK NR 1
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA REKRUTOWANYCH
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA REKRUTOWANYCH

2020-02-18

Szczecin, 18.02.2020r.

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
zatrudni
Pielęgniarki i Położne

Forma zatrudnienia umowa o pracę lub umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych-kontrakt.
Oferujemy mieszkanie z programu dom dla absolwenta.

Wszelkich informacji dotyczących zatrudnienia udziela: Dział Kadrowo-Płacowy tel. 91 466-10-27; 91 466-10-28,                                                        
Naczelna Pielęgniarka tel. 91 466-10-18                                                                                          
Zastępca Naczelnej Pielęgniarki tel. 91 466-14-41.

Dokumenty w sprawie zatrudnienia należy składać w Sekretariacie Dyrektora lub Kancelarii SPSK-2.

 

 

Do pobrania:
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA REKRUTUJĄCYCH
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA REKRUTUJĄCYCH