Praca

2019-04-03

Szczecin 2019-04-03

KP/110/4/03/2019

OGŁOSZENIE
 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
zatrudni
Pielęgniarki i Położne

 

Forma zatrudnienia dowolna  (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych-kontrakt).

Wszelkich informacji dotyczących zatrudnienia udziela: Dział Kadrowo-Płacowy tel. 91 466-10-27; 91 466-10-28,                                                        
Naczelna Pielęgniarka tel. 91 466-10-18                                                                                          
Zastępca Naczelnej Pielęgniarki tel. 91 466-14-41.

Dokumenty w sprawie zatrudnienia należy składać w Sekretariacie Dyrektora lub Kancelarii SPSK-2.  
 

 

Sprawę prowadzi:
Wioletta Knys
Tel. 91 466-10-39
 

 

Do pobrania:
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA REKRUTUJĄCYCH
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA REKRUTUJĄCYCH

 

 

 

2019-09-17

                                                                                             Szczecin, dnia 17.09.2019r.


„Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018r., poz. 160 z późn. zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza
K O N K U R S   O F E R T

 

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: 
anestezjologii, intensywnej terapii i ostrych zatruć w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć (lekarz specjalista-dyżury medyczne, pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y); anestezjologii, intensywnej terapii i ostrych zatruć w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć Kliniki Kardiochirurgii (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y); izby przyjęć w Izbie Przyjęć Chirurgicznej (pielęgniarka/rz); urologii w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej (pielęgniarka/rz); chirurgii naczyniowej w Klinice Chirurgii naczyniowej, Ogólnej i Angiologii (pielęgniarka/rz); bloku operacyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym ( pielęgniarka/rz operacyjna/y); chirurgii w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej (pielęgniarka/rz); kardiologii w Klinice Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym ( pielęgniarka/rz); okulistyki w II Klinice Okulistyki  w tym konsultacje z zakresu okulistyki  dziecięcej w Klinice Patologii Noworodka (lekarz specjalista); okulistyki w I Klinice Okulistyki (pielęgniarka/rz); okulistyki w Poradni Okulistycznej I Kliniki Okulistyki (pielęgniarka/rz); okulistyki w Bloku I Kliniki Okulistyki (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y); okulistyki w II Klinice Okulistyki (pielęgniarka/rz); okulistyki w II Klinice Okulistyki-Oddział Dziecięcy (pielęgniarka/rz); położnictwa i ginekologii w Klinice Położnictwa i Ginekologii (położna/y); chirurgii dziecięcej w Klinice Patologii Noworodka ( lekarz specjalista chirurg dziecięcy i lekarz asysta w zakresie chirurgii dziecięcej) oraz diagnostyki rentgenowskiej: dyżur medyczny, opis Tomografii Komputerowej w Zakładzie Diagnostyki Rentgenowskiej (lekarz specjalista).

Umowa zostanie zawarta na okres od 01 października 2019r. do 31 grudnia 2019r..

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie do dnia 25 września 2019r. do godz. 14:30 .
Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia. 

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 17 września 2019r.
Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 17 września 2019r.
 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w dniu 26.09.2019r. w budynku administracji SPSK-2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Do pobrania:

OFERTA - KONTRAKTY
ZAŁĄCZNIK NR 1
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA REKRUTOWANYCH
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA REKRUTOWANYCH