Praca

2021-02-03

Szczecin, 18.01.2021

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie zatrudni pracownika na stanowisko: 

Informatyka

 

Wymagane kwalifikacje:

 • Wykształcenie kierunkowe

Wymagane umiejętności: 

 • Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych Windows
 • Instalacja oprogramowania
 • Instalacja drukarek
 • Instalacja podstawowych urządzeń sieciowych ( switch )
 • Serwis komputerów
 • Pomoc użytkownikom w zakresie obsługi Word/Excel/Power Point/e-mail

Oczekujemy:

 • Wysokiej kultury osobistej
 • Dobrej organizacji pracy własnej
 • Osoby komunikatywnej
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

 

Oferujemy : 
Zatrudnienie na umowę o pracę, na okres próbny 3 m-cy z możliwością przedłużenia umowy na czas określony 33 m-cy. 
Dokumenty w sprawie zatrudnienia należy składać w Dziale Kadrowo-Płacowym lub kancelarii SPSK-2 (bud. C), lub przesyłać elektronicznie na adres mailowy: kp@spsk2-szczecin.pl.  
 


Do pobrania:
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA REKRUTOWANYCH
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA REKRUTOWANYCH

2021-02-15

Szczecin, 11.02.2021

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie zatrudni pracownika na stanowisko: 

Referenta/Inspektora ds. aparatury medycznej

 

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne (preferowane kierunki: elektronika, mechatronika, 
 • elektrotechnika, informatyka),
 • ogólna znajomość zagadnień technicznych, informatycznych, elektrycznych,
 • mile widziane uprawnienia SEP.

Zakres obowiązków: 

 • usuwanie awarii sprzętu medycznego i komputerowego niewymagające konieczności wezwania serwisu,
 • ocena stanu technicznego aparatury medycznej i sprzętu komputerowego, 
 • współprowadzenie harmonogramu przeglądów technicznych,
 • wystawianie zleceń na naprawę i przeglądy aparatury medycznej,
 • przyjmowanie zgłoszeń naprawy aparatury medycznej, 
 • nadzór nad realizacją umów serwisowych,
 • nadzór nad umowami dostaw sprzętu (odbiór techniczny, ilościowy i  jakościowy),
 • sporządzanie zamówień na części zamienne oraz akcesoria do aparatury medycznej,
 • kontrola nad prawidłowością prowadzenia paszportów technicznych,
 • monitorowanie dokumentacji technicznej aparatury medycznej znajdującej się w jednostkach SPSK-2
 • opracowywanie faktur.

Oczekujemy:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi szpitala,
 • kreatywności,
 • sumienności.

Oferujemy: 

 • umowę o pracę na pełny etat, na okres próbny 3 m-cy z możliwością przedłużenia umowy na czas określony 33 m-cy. 
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w szpitalu wyposażonym w nowoczesny sprzęt, aparaturę medyczną i Laboratoryjną,
 • udział w szkoleniach.

Dokumenty w sprawie zatrudnienia należy składać w Dziale Kadrowo-Płacowym lub kancelarii SPSK-2 (bud. C), lub przesyłać elektronicznie na adres mailowy: kp@spsk2-szczecin.pl

 

 


Do pobrania:
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA REKRUTOWANYCH
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA REKRUTOWANYCH

2021-02-17

Szczecin, dnia 17.02.2021r.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020r., poz. 295 z późn. zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza
K O N K U R S   O F E R T

 

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: 

 1. okulistyki w Oddziale Okulistyki Dziecięcej II Kliniki Okulistyki (pielęgniarka/rz);
 2. kardiologii w Klinice Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym -Intensywna Opieka Kardiologiczna (pielęgniarka/rz);
 3. kardiologii w Klinice Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym (pielęgniarka/rz);
 4. bloku operacyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym (pielęgniarka/rz operacyjna/y);
 5. kardiochirurgii w Bloku Operacyjnym Kliniki Kardiochirurgii (pielęgniarka/rz operacyjna/y);
 6. kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii-Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiochirurgicznego (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y);
 7. ginekologii w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych            i Dziewcząt  (pielęgniarka/rz, położna/y),
 8. nefrologii w Ośrodku Dializ Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (pielęgniarka/rz);
 9. kardiologii w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej Kliniki Kardiochirurgii (pielęgniarka/rz);
 10. kardiologii w Klinice Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym i Poradni Kardiologicznej (lekarz).


Umowa zostanie zawarta na okres od 01 marca 2021r. do 30 czerwca 2023r. 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie:  do dnia 24 lutego 2021r. do godz. 1430 

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia. 
Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 17 lutego 2021r.
Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 17 lutego 2021r.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w dniu 25.02.2021r .w budynku administracji SPSK-2. 
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

 


Do pobrania:
OFERTA - KONTRAKTY
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ZAŁĄCZNIK NR 1
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA REKRUTOWANYCH
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA REKRUTOWANYCH

2021-02-18

Szczecin, dnia 18.02.2021r.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020r., poz. 295 z późn. zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza
K O N K U R S   O F E R T

 

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:

 1. endoskopii w Centralnej Pracowni  Endoskopii,
 2. chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej,
 3. ginekologii w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt,
 4. kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii,
 5. rehabilitacji kardiologicznej w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej Kliniki Kardiochirurgii,
 6. nefrologii i chorób wewnętrznych w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych,
 7. urologii w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej,
 8. onkologii klinicznej w Oddziale Onkologii Klinicznej Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych  i Dziewcząt,
 9. okulistyki w I Klinice Okulistyki,
 10. okulistyki w II Klinice Okulistyki,
 11. bloku operacyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym,
 12. radiodiagnostyki w Zakładzie Diagnostyki Rentgenowskiej,
 13. patomorfologii w Zakładzie Patomorfologii.

Przedmiot umowy obejmuje lekarzy specjalistów dla jednego z poniższych zakresów:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym pełnienie dyżurów medycznych w Klinice oraz koordynowanie działalnością Kliniki) wraz z propozycją funkcjonowania Kliniki zawierającą:

 1. Spełnienie wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie realizacji świadczeń gwarantowanych (organizacja, lokum, sprzęt i kadry) w tym zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i pozostały personel medyczny (spełnienie obowiązujących norm zatrudnienia), pożądaną ilość personelu lekarskiego z uwzględnieniem minimalnych norm.
 2. Organizację zapewnienia całodobowego udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym dyżurów medycznych.
 3. Wykaz personelu lekarskiego w przeliczeniu na pełne etaty i harmonogram funkcjonowania macierzystej poradni (jeśli dotyczy).
 4. Podział zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych na osoby funkcyjne w Klinice.
 5. Propozycja zasad wynagradzania personelu medycznego za udzielanie świadczeń zdrowotnych i pełnione dyżury medyczne.
 6. Działania zmierzające do poprawy rentowności-zasad funkcjonowania kierowanej Kliniki.
 7. Zasady prowadzenia gospodarki materiałowej i materiałowo-lekowej.
 8. Optymalizację rozliczeń świadczeń zdrowotnych.
 9. Działania związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia i wewnętrznymi procedurami w przedmiotowej sprawie.
 10. Utrzymanie pożądanego stanu sanitarno-epidemiologicznego.
 11. Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych  a także wewnętrznych polityk, regulaminów, procedur instrukcji dotyczących danych osobowych funkcjonujących w SPSK-2.
 12. Analizę  możliwości Kliniki w zakresie zwiększenia liczby prowadzonych badań klinicznych.

  Materiały dotyczące aktualnego stanu zatrudnienia, wykonywania świadczeń i sytuacji finansowej Kliniki dostępne są w Wydziale Kontrolingu, Planowania i Rozwoju;

2) udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym pełnienie dyżurów medycznych w Klinice i koordynowanie działalnością Kliniki podczas nieobecności lekarza kierującego kliniką.

Umowa zostanie zawarta na okres od 01 kwietnia 2021r. do 31 marca 2024r. 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie:
do dnia 01 marca 2021r. do godz. 1200

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia. 

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 23 lutego 2021r.
Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 23 lutego 2021r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w dniach od 02.03.2021r. do 03.03.2021r. 
w budynku administracji SPSK-2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

 


Do pobrania:
OFERTA - KONTRAKTY
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ZAŁĄCZNIK NR 1
UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA REKRUTOWANYCH
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA REKRUTOWANYCH

2021-02-19

Szczecin, dnia 19.02.2021r.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020r., poz. 295 z późn. zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza
K O N K U R S   O F E R T

 

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii naczyniowej, ogólnej i angiologii w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii.

 Przedmiot umowy obejmuje lekarza specjalistę z zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym pełnienia dyżurów medycznych w Klinice oraz koordynowanie działalnością Kliniki) wraz z propozycją funkcjonowania Kliniki zawierającą:

 1. Spełnienie wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie realizacji świadczeń gwarantowanych (organizacja, lokum, sprzęt i kadry) w tym zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i pozostały personel medyczny (spełnienie obowiązujących norm zatrudnienia), pożądaną ilość personelu lekarskiego z uwzględnieniem minimalnych norm.
 2. Organizację zapewnienia całodobowego udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym dyżurów medycznych.
 3. Wykaz personelu lekarskiego w przeliczeniu na pełne etaty i harmonogram funkcjonowania macierzystej poradni (jeśli dotyczy).
 4. Podział zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych na osoby funkcyjne w Klinice.
 5. Propozycja zasad wynagradzania personelu medycznego za udzielanie świadczeń zdrowotnych i pełnione dyżury medyczne.
 6. Działania zmierzające do poprawy rentowności-zasad funkcjonowania kierowanej Kliniki.
 7. Zasady prowadzenia gospodarki materiałowej i materiałowo-lekowej.
 8. Optymalizację rozliczeń świadczeń zdrowotnych.
 9. Działania związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia i wewnętrznymi procedurami w przedmiotowej sprawie.
 10. Utrzymanie pożądanego stanu sanitarno-epidemiologicznego.
 11. Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych  a także wewnętrznych polityk, regulaminów, procedur instrukcji dotyczących  danych osobowych funkcjonujących w SPSK-2.
 12. Analizę  możliwości Kliniki w zakresie zwiększenia liczby prowadzonych badań klinicznych.

  Materiały dotyczące aktualnego stanu zatrudnienia, wykonywania świadczeń i sytuacji finansowej Kliniki dostępne są w Wydziale Kontrolingu, Planowania i Rozwoju.

Umowa zostanie zawarta na okres od 01 kwietnia 2021r. do 31 marca 2024r. 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie:

do dnia 01 marca 2021r. do godz. 1200  

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia. 

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 23 lutego 2021r.
Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 23 lutego 2021r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w dniach od 02.03.2021r. do 03.03.2021r. w budynku administracji SPSK-2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.


 


Do pobrania:
OFERTA - KONTRAKTY
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ
UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA REKRUTOWANYCH
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA REKRUTOWANYCH